Partner sites:EURES

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Mir siichen fir eis Wäistuf mat Restaurant e motivéierten Kach, den Loscht hut, e neie Wand an eis Kiichen ze brengen.

Sproochen: Luxemburgisch; Deutsch

Abgeschlossene Ausbildung, mehrere Jahre Berufserfahrung, Führerschein und Privatfahrzeug.
Motivatioun, Teamgeist, Flexibilität, Hygienekenntnisse

This job has expired
EOJD