Kanslist till Omsorgsbyrån i Ekenäs | EURES - European Job Days

Kanslist till Omsorgsbyrån i Ekenäs

by:  Kårkulla samkommun

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Kårkulla samkommun rekryterar 

EN KANSLIST (988)

i deltid 30 h/v till omsorgsbyrån i Ekenäs. Anställningen är för tiden 11.12.2019-22.10.2020 och inleds enligt överenskommelse.

Vi erbjuder mångsidigt byråarbete där arbetsuppgifterna bland annat består av att sköta om den praktiska verksamheten vid omsorgsbyrån, ta hand om bokningar och uppföljning av olika evenemang, vara en ”länk” i Kårkullas utbildningsprogram, kundbetjäning (e-post, telefon och besökare) samt uppföljning av enhetens bokföring i vårt elektroniska bokföringsprogram. Vi erbjuder en stimulerande arbetsgemenskap.

Behörighetsvillkoren för en kanslist är lämplig examen på institutnivå/yrkeshögskoleexamen. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. En gedigen erfarenhet av kansliuppgifter och god förmåga att uttrycka sig i skrift betraktas som meriter. I arbetet behövs mångsidiga ADB-kunskaper och vana vid Kommun Office som vi använder för föredragningslistor och protokoll. 

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan befattningen tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Trude Jansson-Wenberg och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Omsorgsbyrån i Ekenäs, Norra Strandgatan 19, 10600 Raseborg och ska vara oss tillhanda senast den 25.10.2019.

Närmare information ger regionchef Trude Jansson-Wenberg, tfn 0247 431 403.

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

This job has expired