Partner sites:EURES

Intensivsykepleier/ Barnesykepleier til barnintensiv, Sommer 2020

by:  Dedicare AS

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Vi søker intensivsykepleier /barnesykepleier med intensivkompetanse til barneintensiv i Oslo, sommeren 2020. 
Avdelingen ivaretar akutt og kritisk syke barn med diagnoser som f.eks. respirasjons- og sirkulasjonssvikt, leversvikt, sepsis, cerebrale blødninger, hjertestans og drukninger i alderen 0 – 18 år. 

Jobb periodevis eller kontinuerlig i tilsvarende minimum 100% stilling, i perioden uke 25 tom uke 36. 
Vi tilpasser perioder ut fra dine ønsker.

 

https://www.dedicare.no/jobb/norge/oslo/ikke-kategorisert/sykepleier/intensivsykepleier-barnesykepleier-til-barnintensiv-sommer-2020/

This job has expired