Partner sites:EURESELA

HELSEFAGARBEIDER TIL SYKEHJEM ELLER HJEMMESYKEPLEIE

by:  Helse Personal AS

The job offer is available for the following event:

Vi søker etter helsefagarbeider til oppdrag i sykehjem eller hjemmesykepleien.

Turnus med dag, kveld og/eller nattevakter.

Stillingskrav:

  • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
  • Relevant arbeidserfaring.
  • God kjennskap og erfaring med dokumentasjonskrav i arbeidet.
  • Språkkrav : norsk, svensk eller dansk både i tale, forståelse og skriftlig.
  • Godkjent politiattest.

Vi tilbyr:

  • Høy lønn over tariff.
  • Personlig oppfølging og ordnede arbeidsforhold.
  • Pensjon etter gjeldende retningslinjer og yrkesskadeforsikring.
  • Dekking av bolig og reise utfra fastsatte satser.

Ta kontakt med Trude Vereide eller Kathrin Omland på post@helsepersonal.no eller +47 902 80 287

Om arbeidsgiveren:

Helse Personal AS er en solid og trygg arbeidsgiver og leverandør innen helsebemanning for våre ansatte og kunder. Vårt kontor ligger i Bergen, og vi leverer personell til hele Norge.

Helse Personal AS skal være tett på våre ansatte. Vi tilbyr varierte oppdrag og tett oppfølging i jobben.

Arbeidssted: Norge

 

List of restrictions that apply to this job offer:

Candidates must command a Scandinavian language and posess authorisation from Norwegian Health Authorities - see https://www.helsedirektoratet.no/english/authorisation-and-license-for-h...

Jobs that may interest you

Sommarvikar pleie og omsorg

Offered by:  Fedje kommune
Workplace: Norway
Pleie og omsorg treng sommarvikarer i perioden veke 26-33 innan: Sjukeheim/heimesjukepleie Kjøkken Vaskeri og reinhald PU-teneste Heimehjelp Aktivitør Me har behov for: Sjukepleiarar Helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, studentar, lærlingar innan helsefaget Anna relevant 3-årig helse-/sosialfagleg utdanning Assistentar, reinhaldarar, heimehjelparar Søknaden må innehalde: Kva for avdeling du ynskjer å jobbe ved I kva for periode du vil jobbe hjå oss Kva for... Read more
EOJD