Partner sites:EURESELA

Handledare till Treklangens serviceenhet i Helsingfors

by:  Kårkulla samkommun

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Kårkulla samkommun rekryterar  

EN HANDLEDARE (545)  

i heltid till Treklangens serviceenhet i Helsingfors. Anställningen är tillsvidare och inleds enligt överenskommelse. Arbetstiden är allmän arbetstid.   

Treklangens serviceenhet erbjuder arbets- och dagverksamhet i form av strukturverksamhet, arbetslivsorienterad verksamhet och arbete med stöd. Vi sysselsätter totalt cirka 55 brukare som arbetar i sju basgrupper med olika inriktningar. 

Den nu lediganslagna handledarbefattningen är placerad inom strukturverksamheten. Inom strukturverksamheten erbjuder vi dagverksamhet för personer inom autismspektrumet samt övriga som drar särskild nytta av ett välstrukturerat dagsschema. Du får inskolning i arbetsuppgifterna och kollegialt stöd av andra handledare och vårdare inom verksamheten.  

Vi arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt och värderingar som styr vårt arbete är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet. Vi värdesätter ett positivt förhållningssätt, lyhördhet för brukarens behov och förmåga att arbeta serviceinriktat. Vi söker dig som motiveras av att arbeta med människor, har ett gott bemötande och en öppen attityd. 

Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med varierande arbetsuppgifter och stöd av kunniga kollegor. Hos oss har du även möjlighet att ytterligare öka din kompetens och yrkesskicklighet genom fortbildningar och som anställd är du berättigad till motions- och kulturförmåner. 

Här kan du läsa om Eva som jobbar som handledare hos oss på Dagtek serviceenhet i Ekenäs: En handledares arbetsvardag

Behörighetsvillkoren för en handledare är lämplig yrkeshögskoleexamen (till exempel socionom eller ergoterapeut) eller motsvarande tidigare examen på institutnivå. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. 

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och om man i väsentlig grad arbetar med barn ett utdrag ur straffregistret (770/1993 6 § 2). 

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till vik. regionchef Kim Meller och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Kårkulla samkommun, Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors (märk kuvertet handledare/Treklangen) och ska vara oss tillhanda senast 3.5.2021. 

Blev du intresserad och vill veta mera? Kontakta då enhetschef Pamela Sidorow, tfn 0247 431 430 eller e-post pamela.sidorow@karkulla.fi.  

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

14.4.2021 

Sökord: vårdbranschen, hoitoala, ohjaaja

This job has expired

Jobs that may interest you

Kårkulla samkommun rekryterar EN VÅRDARE (936) i heltid till Utterbäcks serviceenhet i Borgå . Anställningen inleds 1.1.2021 eller enligt överenskommelse. Utterbäck serviceenhet i Fagersta erbjuder boende i naturskön skärgårdsmiljö på landet . På området finns tre gruppboenden och ett lägenhetsboende. Vi söker nu en vårdare till vårt seniorboende. Som vårdare ger du personlig omvårdnad och handledning samt utför tillsammans med... Read more