Partner sites:EURESELA

FINANSISTS (Financial Analyst)

by:  Nodarbinātības valsts aģentūra

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” reģ. Nr. 40003347699,

aicina darbā: 

PĀRVALDES METODOLOĢIJAS UN FINANŠU VADĪBAS SPECIĀLISTU/-I

ar darbavietu Ozolniekos

Par mums:

Esam viena no vadošajām konsultāciju un pakalpojumu sniedzēju organizācijām lauku attīstībai ar 26 struktūrvienībām visā Latvijā.

Mūsu galvenās darbības jomas ir lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citu nozaru ražošanas procesu, biznesa plānošanas un grāmatvedības konsultāciju un pakalpojumu sniegšana, kā arī pētījumu veikšana, klientu izglītošana un informēšana.

Par Tevi:

Ja Tev patīk strādāt komandā. Tev ir labas komunikācijas prasmes. Proti domāt analītiski, bet darboties radoši. Ja Tev ir svarīgs stabils darbs un atalgojums, tad kļūsti par daļu no LLKC komandas!

Tavi darba pienākumi būs:

•    veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu;

•    kontrolēt finanšu sadali un izlietojumu;

•   sagatavot LLKC gada budžeta projektu;

•    piedalīties stratēģijas veidošanā, finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi;

•    pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus;

•    pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt un konsultēt par šiem jautājumiem;

•    izstrādāt stratēģijas un plānus, kuru mērķis ir panākt klientu apmierinātību un efektīvi izmantot organizācijas resursus;

•    pētīt un analizēt finanšu avotus dažādu projektu īstenošanai;

•    analizēt un izvērtēt pašreizējo sistēmu un struktūru;

•    izstrādāt LLKC iekšējos normatīvos dokumentus (politikas, procedūras, noteikumus, instrukcijas, u.c.) NILLTPFN jomā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, starptautiskajām prasībām un labākajai praksei;

•    izstrādāt grozījumus LLKC iekšējos normatīvajos dokumentos NILLTPFN un datu aizsardzības jomā, ieviešot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un izmaiņas tajos, tādējādi nodrošinot LLKC iekšējo normatīvo dokumentu aktualitāti.

Nepieciešamās darba prasmes un zināšanas:

•    Augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā vai vadībzinātnēs;

•    Iepriekšējā darba pieredze ar finansēm saistītā virzienā;

•    darba pieredze iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē un iekšējās kontroles sistēmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai nodrošināšanā;

•    pieredze personas datu aizsardzības jomā

•    Prasmes darbā ar MS Office programmām, teicamas Excel zināšanas;

•    Zināšanas uzņēmumu grāmatvedības jautājumos;

•    Labas komunikācijas prasmes un augsta atbildības sajūta;

•    Teicamas latviešu valodas prasmes;

•    Spēja risināt problēmas un patstāvīgi pieņemt lēmumus;

•    Obligāta B kategorijas autovadītāja apliecība;

•    Angļu un krievu valodas zināšanas.

Mēs Tev piedāvājam:

•    Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;

•    Bruto atalgojumu no 1200 līdz 1600 EUR

•    Iespēju realizēt un paplašināt savas profesionālās prasmes un iemaņas;

•    Iespēju strādāt ar draudzīgiem, atvērtiem un izpalīdzīgiem kolēģiem.

 

CV un pieteikumu lūdzam iesniegt elektroniski vai sūtot pa pastu uz zemāk norādītajām adresēm līdz 2020. gada 4.novembrim.

Adrese: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads LV-3018

e–pasts: personals@llkc.lv

Tālrunis uzziņām: 26592655 (Inese Saulāja)

Ja vēlies vairāk uzzināt par mums: www.llkc.lv

Sazināsimies divu nedēļu laikā ar nākamajā kārtā izvirzītajiem kandidātiem!

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem. Datu pārzinis ir SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.
Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura datus.

 

Alga bruto: 1200 - 1600 EUR

Vakances Nr. 201022-20

Uzņēmums: LATVIJAS LAUKU KONSULTACIJU UN IZGLITIBAS CENTRS, SIA

Darba vietas adrese: LATVIJA, Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.

Darbības joma: Bankas / Apdrošināšana / Finanses/Grāmatvedība

Aktuāla līdz: 04.11.2020

Pieteikto vietu skaits: 1

This job has expired