Partner sites:EURESELA

Enhetsleder aktivitets- og miljøtjenester

by:  Narvik kommune

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

ALL JOBS NEED TO BE APPLIED FOR BY USING THIS LINK: https://www.narvik.kommune.no/ledige-stillinger/

Jobbeskrivelse

 

Org. nr: 959469059 Stillingsident: 4199861685 Presentasjon av stillingen:
Liker du folk?
Vil du lede ansatte som hver dag gjør et viktig arbeid for at innbyggere med medfødt eller tidlig ervervet kognitiv svikt skal oppleve mestring, trygghet, likeverd, god helse og inkludering? Kommunen organiserer tjenester for denne målgruppen i ulike bo- og aktivitetstilbud som er ambulante eller stedsbaserte. Vi har nå ledig en av fire enhetslederstillinger innen dette fagområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig delegert ansvar (fag, personal og økonomi) for virksomheten
 • Planlegge og styre hvordan tjenestens samlede ressurser skal prioriteres og benyttes i henhold til lovens krav, budsjettrammer og rommet for skjønn
 • Ha ansvar for at driften er gjenstand for god virksomhetsstyring gjennom planlegging, gjennomføring, rapportering og evaluering
 • Utøve støttende lederskap for utvikling og mestring i møte med arbeidsoppgavene
 • Planlegge og gjennomføre kompetanseprosesser, rekruttering og stabilisering
 • Sikre systematisk og god brukermedvirkning, samt samhandle med andre aktører med felles målgruppe, herunder frivilligheten
 • Sikre dialog og informasjonsflyt med politikere, styringsinstanser, samarbeidspartnere, innbyggere og media

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Relevant helse- eller sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • Ledererfaring
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Gjennomgående gode IT-ferdigheter og erfaring i bruk av relevante verktøy
 • Kunnskap om lover og forskrifter på eget og tilgrensende fagområder
 • Gode samarbeidsevner

Ønskelig:

 • Relevant videreutdanning/master
 • Erfaring fra fagområdet
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra fagutvikling, endringsprosesser og prosjektledelse

Personlige egenskaper

Enhetsleder skal bidra til å forankre verdigrunnlaget til Narvik kommune videre i sin enhet og være en god rollemodell.

Vi søker en enhetsleder som er:

 • Tydelig og trygg i lederrollen
 • Strukturert, lojal og har høy gjennomføringsgrad
 • Tillitsvekkende og har gode kommunikasjonsevner
 • Engasjert i faglig utvikling, kunnskapsbasert praksis og trives med å lede kunnskapsmedarbeidere

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Mulighet for å utvikle fremtidig tilbud innenfor bo-og aktivitetstilbud for innbyggere med behov for bistand og miljøterapeutisk tilnærming, i et miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Mulighet til å skape en helhetlig tjeneste i nye Narvik
 • Konkurransedyktig lønn i tråd med sammenlignbare stillinger i kommunesektoren
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Flyttegodtgjøring etter avtale

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på seks måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Heidi Eriksen Laksaa, heidi.eriksen.laksaa@narvik.kommune.no, 950 26 897

Arbeidssted

Kongens gate 45
8514 Narvik

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Narvik kommune

Referansenr.:4199861685
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 16.03.2020

This job has expired

Jobs that may interest you

WRK Medic is a recruitment company with guarantee of employment  in Norway Would you like to work in a country full of great professional opportunities, attractive working conditions and one of the best welfare states within the EEC European Community? We challenge you to learn Norwegian so you can communicate and work in Norway Our team of European doctors can communicate in Spanish, Norwegian, Swedish, Danish, German,... Read more
EOJD