Engineer Mechatronics (Training Expert) | EURES - European Job Days

Engineer Mechatronics (Training Expert)

by:  Palfinger Produktionstechnik Bulgaria - Tenevo

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Описание: „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК ” е просперираща европейска фирма, със седалище гр. Залцбург, Австрия, световен лидер в производството на автокранове и подемно-транспортни системи. Фирмата търси да назначи в производствения си завод в с. Тенево кандидати за позицията:

ИНЖЕНЕР МЕХАТРОНИКА (мъж / жена)
Експерт обучения

На тази позиция ще бъдете отговорен за:
• Организиране, провеждане и координация на цялостния процес на обучение в реална работна среда на учениците в дуална форма на обучение в специалности «Мехатроника», «Машинен техник» и «Електротехник», съгласно действащата нормативна база и вътрешно-фирмената политика;
•Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
• Организиране на работното място за всеки обучаван с необходимата техническа и технологична документация, инструменти, машини, уреди, съоръжения и материали за безопасното изпълнение на практическото обучение;
•Отговорности по планиране и разходване на финансови средства;
• Отговорност за материалната база и оборудване в учебния център;
• Работа в екип с ръководител и експерти обучение в Учебен център и отделите, имащи пряко отношение към процеса на обучение;

Изисквания за квалификация:
• Висше техническо образование в професионално направление “Мехатроника“ , 
• Компютърна грамотност (Microsoft office ); 
• Много добри организационни умения и умения за презентиране;
• Владеене на немски и/или английски език – писмено и говоримо;
• Отговорна, комуникативна личност, с умения за работа в екип.

Предимства:
• Квалификация за професионална педагогика;
• Професионален опит като преподавател/ обучител по професионална подготовка в сектор машиностроене, металообработване и металургия.

Ние предлагаме:
• работно място в чуждестранна фирма;
• отговорна и динамична работа в уникален по рода си Учебен център;
• атрактивно заплащане; 
• обучение за придобиване на квалификация;
• възможност за развитие;
• обучение в и извън страната;
• осигурен транспорт;
• ваучери за храна;
• стол за хранене;
• допълнителни здравни застраховки и застраховка „Живот“;
• обслужване на медицинско лице;
• допълнителни бонуси 2 пъти годишно.

“Палфингер ПТ България” ЕООД с. Тенево /бившия ЗХЦ/

В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля представете Вашите автобиография и мотивационно писмо.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация: Тел. 046 680 102 и 046 680 182

This job has expired

Jobs that may interest you

Описание: „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК ” е просперираща европейска фирма, със седалище гр. Залцбург, Австрия, световен лидер в производството на автокранове и подемно-транспортни системи. Фирмата търси да назначи в производствения си завод в с. Тенево кандидати за позицията: КОНСТРУКТОР - ДИЗАЙНЕР на хидравлични цилиндри На тази позиция ще бъдете отговорни за: Изготвяне на идейни проекти, детайли и сборни чертежи и технически изисквания; Обезпечаване работните задания с информация относно спазването на Палфингер нормите, приложимите стандарти, нормите за охрана на труда и ефективността на разработваните детайли Оптимизиране на вече съществуващи детайли Разработване предложения за подобряване на технологичния процес Изисквания: Работа с CAD софтуер (SolidWorks, Solid Edge, Creo) Добри познания в областта на металообработващите машини. Умения за работа в екип, организираност и комуникативност Готовност за пътуване Способност за разрешаване на проблеми Предимства: Обслужване на SAP. Опит в производствено предприятие Владеене на немски или английски език – писмено и говоримо Опит като проектант или конструктор Ние предлагаме : работно място в международна фирма; отговорна и динамична работа; заплащане включващо основна заплата и месечна премия осигурен транспорт обучение за придобиване на квалификация допълнителни здравни застраховки и застраховка „Живот“ обслужване на медицинско лице атрактивно заплащане “Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, завод с.Тенево В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите автобиографиs и мотивационно писмо на TEN_HR@palfinger.com Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация: Тел. 046 / 680102 и 046 / 680182 Read more