Ekspert IT ds. Systemów | EURES - European Job Days

Ekspert IT ds. Systemów

by:  Polpharma SA Pharmaceutical Works

The job offer is available for the following event:

Miejsce pracy: Starogard Gdański

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Analizowanie potrzeb, rozwiązywanie problemów i zarządzanie oczekiwaniami użytkowników

 • Koordynacja wdrożeń nowych systemów IT dostarczanych przez dostawców zewnętrznych

 • Zarządzanie zmianami, nadzorowanie i zapewnianie prawidłowego działania systemów IT wspieranych przez dostawców zewnętrznych

 • Rozwijanie wiedzy na temat systemów IT i wspieranych przez nie procesów biznesowych w obszarach Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Inżynierii Przemysłowej lub Finansów

 • Tworzenie i opiniowanie specyfikacji wymagań, dokumentacji funkcjonalnej i technicznej systemów IT oraz umów z dostawcami

OCZEKIWANIA:

 • Umiejętność analizy wymagań i zarządzania oczekiwaniami użytkowników

 • Dobra znajomość wybranych procesów biznesowych w obszarach Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Inżynierii Przemysłowej lub Finansów w firmie farmaceutycznej lub innej produkcyjnej lub logistycznej

 • Zaangażowanie w rozwijaniu kompetencji dotyczących procesów i systemów IT wspierających wybrany obszar biznesowy w firmie farmaceutycznej

 • Umiejętność współpracy z dostawcami zewnętrznymi (negocjowanie umów, nadzorowanie dotrzymywania parametrów SLA, koordynacja wdrożeń i wsparcia, obsługi incydentów i zmian)

 • Praktyczna znajomość dowolnego złożonego systemu IT (np. ERP, MES, WMS, SCADA) z obszaru Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Inżynierii Przemysłowej lub Finansów

 • Doświadczenie w pracy w firmie z branży farmaceutycznej lub innej produkcyjnej lub logistycznej

 • Umiejętność pracy w zespole i koordynowania prac zespołu

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe

 • Znajomość języka angielskiego

 • Znajomość dowolnej metodyki zarządzania projektami (np. Scrum, PMBOK, Prince2)

Jobs that may interest you

Constructor - electronics

Offered by:  AC S.A.
Workplace: Poland
Requirements: Very good knowledge of microcontroller architectures and the ability to program them using C / C ++ (knowledge of assembler is welcome) Practical knowledge of analog and digital electronics Experience in designing devices based on microcontrollers Responsibility and commitment Knowledge of EDA tools (Protel DXP) Higher technical education: electronics, electrical engineering, computer science and related Interest and openness to... Read more