Ekspert IT ds. Systemów | EURES - European Job Days

Ekspert IT ds. Systemów

by:  Polpharma SA Pharmaceutical Works

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Miejsce pracy: Starogard Gdański

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Analizowanie potrzeb, rozwiązywanie problemów i zarządzanie oczekiwaniami użytkowników

 • Koordynacja wdrożeń nowych systemów IT dostarczanych przez dostawców zewnętrznych

 • Zarządzanie zmianami, nadzorowanie i zapewnianie prawidłowego działania systemów IT wspieranych przez dostawców zewnętrznych

 • Rozwijanie wiedzy na temat systemów IT i wspieranych przez nie procesów biznesowych w obszarach Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Inżynierii Przemysłowej lub Finansów

 • Tworzenie i opiniowanie specyfikacji wymagań, dokumentacji funkcjonalnej i technicznej systemów IT oraz umów z dostawcami

OCZEKIWANIA:

 • Umiejętność analizy wymagań i zarządzania oczekiwaniami użytkowników

 • Dobra znajomość wybranych procesów biznesowych w obszarach Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Inżynierii Przemysłowej lub Finansów w firmie farmaceutycznej lub innej produkcyjnej lub logistycznej

 • Zaangażowanie w rozwijaniu kompetencji dotyczących procesów i systemów IT wspierających wybrany obszar biznesowy w firmie farmaceutycznej

 • Umiejętność współpracy z dostawcami zewnętrznymi (negocjowanie umów, nadzorowanie dotrzymywania parametrów SLA, koordynacja wdrożeń i wsparcia, obsługi incydentów i zmian)

 • Praktyczna znajomość dowolnego złożonego systemu IT (np. ERP, MES, WMS, SCADA) z obszaru Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Inżynierii Przemysłowej lub Finansów

 • Doświadczenie w pracy w firmie z branży farmaceutycznej lub innej produkcyjnej lub logistycznej

 • Umiejętność pracy w zespole i koordynowania prac zespołu

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe

 • Znajomość języka angielskiego

 • Znajomość dowolnej metodyki zarządzania projektami (np. Scrum, PMBOK, Prince2)

This job has expired