Constructor-designer of hydraulic cylinders | EURES - European Job Days

Constructor-designer of hydraulic cylinders

by:  Palfinger Produktionstechnik Bulgaria - Tenevo

The job offer is available for the following event:

Описание: „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК ” е просперираща европейска фирма, със седалище гр. Залцбург, Австрия,  световен лидер в производството на автокранове и подемно-транспортни системи. Фирмата търси да назначи в производствения си завод в с. Тенево кандидати за позицията:

 

КОНСТРУКТОР -  ДИЗАЙНЕР на хидравлични цилиндри

 

На тази позиция ще бъдете отговорни за:

 • Изготвяне на идейни проекти, детайли и сборни чертежи и технически изисквания;
 • Обезпечаване работните задания с информация относно спазването на Палфингер нормите, приложимите стандарти, нормите за охрана на труда и ефективността на разработваните детайли
 • Оптимизиране на вече съществуващи детайли
 • Разработване предложения за подобряване на технологичния процес

 

Изисквания:

 • Работа с CAD софтуер (SolidWorks, Solid Edge, Creo)
 • Добри познания в областта на металообработващите машини.
 • Умения за работа в екип, организираност и комуникативност
 • Готовност за пътуване
 • Способност за разрешаване на проблеми

 

Предимства:

 •    Обслужване на SAP.
 •    Опит в производствено предприятие
 •    Владеене на немски или английски език – писмено и говоримо
 • Опит като проектант или конструктор

 

Ние предлагаме:

 • работно място в международна фирма; отговорна и динамична работа;
 • заплащане включващо основна заплата и месечна премия
 • осигурен транспорт
 • обучение за придобиване на квалификация
 • допълнителни здравни застраховки и застраховка „Живот“
 • обслужване на медицинско лице
 • атрактивно заплащане

 

“Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, завод  с.Тенево

 

В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите автобиографиs и мотивационно писмо на TEN_HR@palfinger.com

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

За допълнителна информация:  Тел. 046 / 680102   и  046 / 680182