Partner sites:EURESELA

The job offer is available for the following event:

V prijeten in urejen kolektiv Obalnega doma upokojencev Koper vabimo nove sodelavce, ki bodo na delovnem mestu BOLNIČAR NEGOVALEC opravljali naslednje naloge: izvajanje zdravstvene pomoč pri zdravstveni negi in izvajanju oskrbe uporabnikov v negi III in IV, transfer zdravstvenega materiala in uporabnikov, higienska oskrba uporabnikov in vzdrževanje njihovega okolja, hranjenje uporabnikov in skrb za hidracijo, priprava obroka in napitkov na oddelku, pomoč pri oblačenju in slačenju uporabnikov, obračanje, dvigovanje, prenašanje, prevažanje in spremljanje uporabnikov, pomoč uporabniku pri gibanju in spreminjanju položaja v postelji, priprava uporabnika na počitek, transport umazanega in čistega perila, sodelovanje pri sprejemu v enoto in odpustu uporabnika, skrb za garderobo uporabnika, opazovanje počutja uporabnikov in poročanje nadrejenim, skrb za razvedrilo in zaposlitev uporabnika, sodelovanje pri oskrbi umrlega, urejanje delovnega okolja, dokumentiranje delovne in negovalne dokumentacije, ostale vsebinsko povezane naloge po navodilu nadrejenega.

Delovne izkušnje so zaželene, niso pa pogoj. Strokovni izpit je obvezen. Če ga še nimate narejenega, vam lahko omogočimo opravljanje pripravništva.

Jobs that may interest you

V prijeten in urejen kolektiv Obalnega doma upokojencev Koper vabimo nove sodelavce, ki bodo kot SOCIALNA OSKRBOVALKA opravljali pomoč na domu na območju mestne občine Koper, kar zajema pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; gospodinjska pomoč na... Read more
V prijeten in urejen kolektiv Obalnega doma upokojencev Koper vabimo nove sodelavce, ki bodo na delovnem mestu SREDNJA MEDICINSKA SESTRA opravljali naslednje naloge: izvajanje zdravstvene nege po procesni metodi dela, opazovanje, spremljanje in nadzor zdravstvenega stanja uporabnikov ter poročanje o tem, izvajanje prve pomoči, priprava, delitev in aplikacija predpisane terapije, urejanje pripomočkov ter nadzor jemanja zdravil, izvajanje in sodelovanje pri... Read more
EOJD