Шлосер | EURES - European Job Days

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Описание: „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК ” е просперираща европейска фирма, със седалище гр. Залцбург, Австрия, световен лидер в производството на автокранове и подемно-транспортни системи. Фирмата търси да назначи в производствения си завод в с. Тенево кандидати за позицията:

ШЛОСЕРИ 

На тази позиция ще бъдете отговорен за:
- Обработва различни детайли, свързани с изготвянето на технологична екипировка (приспособления) за производството.
- Монтаж на хидравлични цилиндри
- Разчитане на технически чертежи;

Изисквания:
- средно образование 
- възможност за работа на смени
- умения за работа в екип

Предимства при кандидатстване:
- опит при работа в производствено предприятие
- техническо образование

Ние предлагаме:
- работно място в чуждестранна фирма; отговорна и динамична работа; 
- атрактивно заплащане /основна заплата + месечна премия / 
- обучение за придобиване на квалификация
- осигурен транспорт
- ваучери за храна
- стол за хранене
- допълнителни здравни застраховки и застраховка „Живот“
- обслужване от медицинско лице
- допълнителни бонуси 2 пъти годишно

“Палфингер Продукционстехник България” ЕООД с. Тенево /бившия ЗХЦ/

В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите автобиографи.
Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация: Тел. 046 / 680102 и 046 / 680182 

This job has expired

Jobs that may interest you

Програмист металорежещи машини: Основни задължения: Работа с ЦПУ- FANUC, Sinumerik, Heidenhain. Основни задължения и отговорности: – Програмира и настройва машини; – Изготвя, вкарва в машината и коригира управляващи програми за изработване на даден детайл; – Комплектова, монтира и демонтира различни видове универсални и специализирани приспособления. Изисквания: • Организираност и отговорност • Средно / висше техническо образование • Професионален стаж по специалността ще се счита за предимство • Опит при работа с програмиране на машини се счита за предимство • Работа с CAD/CAM – се счита за предимство Read more

Стругар

Offered by:  MAG OOD
Workplace: Bulgaria
Цел на длъжността: Извършва обработване на важни и сложни детайли и инструменти чрез извършване на разнообразни операции по струговане. Условия на труд. Работа в промишлено предприятие. Използване на специално облекло и предпазна маска. Работа със специфични машини, инструменти и съоръжения: измервателни инструменти, металообработващи машини и съоръжения, инструменти и апаратура за поддръжка в изправно съсотяние на поверените машини. Работа с техническа документация, и документация по осигуряване на ЗБУТ; ел. безопасност. Основни задачи: Настройва сложни универсални и специализирани стругове. Установява, центрова и затяга особено сложни детайли със специални изисквания и с пространствено разположение на обработваните повърхнини. Стругова плоски, цилиндрични, конични и др. повърхнини, разположени ексцентрично и под ъгъл от 1 клас на точност. Окончателно нарязва едноходови и многоходови червяци от 6 и 7 клас на точност. Стругова големогабаритни детайли, подложени на деформации. Измерва размери с оптически уреди. Заточва под настройка и проверка на точността на режещите инструменти. Определя оптимални режими на рязане, в зависимост от вида на режещия инструмент,чрез използване на справочници, таблици и нормограми. Извършва ежедневна профилактика и техническо обслужване на машината. Отговорности: Отговаря за изплънението на дейности по разконсервирането, монтажа, настройката и пускането в работна експлоатация на нови универсални, специализирани машини и съоръжения и работа с тях.Носи отговорност за нанесени вреди поради некачествена работа или неправилна експлоатация на машините и съоръженията. Технически умения: Проверява заточването и проверява точността на различни видове стругарски ножове. Оптимизира режимите на работа, в зависимост от вида на режещия инструмент. Настройва и регулира всички видове универсални и специализирани стругове за обработка на метал, проверява точността им и работи на тях. Извършва установяване, центроване, затягане, регулиране заготовките и изработване средно сложни и сложни детайли, детайли със специални изисквания и висок клас на точност, стругова различни повърхнини. Работи със стругарските инструменти - свредла,стругарски ножове, плашки, метчици, зенкери, райбери и др. Поддържа в изправно състояние и на необходимото техническо равнище машините, апаратите и съоръженията, с които работи. Read more

Шлосер

Offered by:  MAG OOD
Workplace: Bulgaria
Цел на длъжността: Извършва ремонтни дейности и профилактика на машинни съоръжения и оборудване, голямо-оборотни отговорни детайли и възли. Отстранява дефекти по време на експлоатация и изпитване на оборудване. Условия на труд: Работа в промишлена среда; Работа през деня със стандартно работно време, възможно е да се работи и на смени; Работа с измервателни уреди и апаратура; Работа с инструменти за ремонт; Ползване на работно облекло и лични предпазни средства, според дейността която извършва (работен костюм, работни обувки, каска, ръкавици, очила); Изложен е на шум; вибрации; изкуствена светлина; Полага физически усилия. Професионален опит - Стаж - предимство Основни задачи: Изпълнява различни шлосерски операции (като свредловане, зенкероване, райбероване отвори, обработка на резби), спазвайки стриктно инструкциите за здраве и безопасност при работа. Поддържа инструментите, с които работи (заточва различни шлайф и режещи инструменти, почиства и смазва инструменти). Извършва ремонт и поддръжка на всички видове машини, агрегати и съоръжения, както и на механо-конструкции, инсталации, възстановява детайли и извършва нови заготовки и други. Определя степента на годност на износени части и детайли и ремонтира същите както вътре, така и извън технологичния процес при използване на измервателни уреди, приспособления и инструменти с висока сложност. Разчита конструктивни чертежи на различни по сложност инструменти и инструкции. Отговорности: Отговаря за идентифицирането, обезопасяването и отстраняването на неизправности и повреди в метални части на металургичното оборудване (които следва да се поддържат чрез шлосерски операции) Технически умения Изпълнява различни шлосерски операции (като свредловане, зенкероване, райбероване отвори, обработка на резби), спазвайки стриктно инструкциите за здраве и безопасност при работа. Отстранява дефекти по метални части на оборудването след ремонт или инсталиране. Работи с различни механошлосерски инструменти, като следва стриктно изискванията за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Специфични за длъжността умения: Анализира и разбира видими сигнали от оборудването навреме и предприема необходимите ремонтни действия. Идентифициране правилно неизправности и повреди в метални части на металургичното оборудване Read more

Заварчик

Offered by:  MAG OOD
Workplace: Bulgaria
Цел на длъжността: Извършва заваръчни операции МИГ или МАГ заваряване, спазвайки технологичната последователност. Условия на труд: Работа със специфични машини, инструменти и съоръжения: апаратура за заваряване, измервателни уреди, инструменти за разчертаване, апаратура за поддръжка на повереното заваръчно оборудване. Работа в промишлена среда. Ползване на работно облекло и лични предпазни средства. 8-часов работен ден на дневен или сменен режим. Проф. опит - Заемани длъжности: Позиция със сходни функции и отговорности. Стаж в областта на заваряването и рязането на метали. Основни задачи: Извършва ръчно електродъгово и газокислородно заваряване и рязане след запознаване с технологията на работа. Съставя технологичната последователност за заваряване на всички видове заваръчни съединения с различно сложна форма и конструкция. Заварява елементи и детайли на съоръжения, работещи при режими на високи динамични натоварвания, налягане, температура и химически въздействия. Отстранява получените деформации след заваряване. Следи за изправното състояние и на необходимото техническо равнище машините, апаратите и съоръженията, с които работи, в съответствие с технологичните изисквания. Грижи се за реда на работната площадка и за ежедневното й почистване. Изработва резервни части и детайли за ремонт на съоръженията. Прави заявки за необходимите материали и ги изразходва с грижата на добър стопанин. Спазва изискванията за безопасна работа и пожарна безопасност, носи изискващото се работно и специално облекло и предписаните лични предпазни средства. При необходимост да обслужва работното място с повдигателни съоръжения /ПС/ чрез пулт от пода, при наличие на правоспособност. Отговорности: Отговаря за спазването на технологичните и качествените изисквания при изпълнението на заваръчни и отрезни работи. Носи отговорност за правилното използване на материалите, инструментите и оборудването. Технически умения: Работи при стриктно спазване на указанията в технологията за последователността на сглобяване на изделието. Извършва прецизно режимите за заваряване от съответната wps. Работи с повдигателни съоръжения (пс) чрез пулт от пода.Контролира състоянието на различните видове апаратура за заваряване. Настройва машините, апаратите и съоръженията, с които работи, в съответствие с технологичните изисквания за всяка специфична операция, която извършва. Работи с измервателни уреди. Read more
Цел на длъжността : Извършва машинна обработка на конструкционни и метални материали на металорежещи машини с ЦПУ. Условия на труд: Работа в промишлено предприятие. Работа със специфични машини, инструменти и съоръжения: техническа документация, металообработващи машини, инструменти и съоръжения, контролно-измервателни инструменти. Работа с техническа документация, и документация по осигуряване на ЗБУТ; ел. безопасност. Използване на специално облекло. Професионален опит - Заемани длъжности: Опит в сферата на металообработването Основни задачи: Закрепва различни видове заготовки на машината, снема готовия детайл. Извежда машината в опорни точки и в изходно положение, нанася корекции при работа в серия за осигуряване на високо качество на детайлите. Обслужва машината в ръчен и автоматичен режим на работа в серия; наблюдава и контролира режещите инструменти; бързо, точно и правилно реагира на сигналите за неизправност от страна на машината, зарежда хидросистемата с масла и охладителната система с охлаждаща течност. Измерва с контролно-измервателни уреди и инструменти за установяване на съответствие между обработения детайл и техническата документация. Извършва ежедневна профилактика и техническо обслужване на машината. Отговорности: Отговаря за спазване на всички изисквания за безопасен труд и охрана на труда. Отговаря за правилното настройване на машината, както и за съответствието на готовите детайли спрямо технологичните изисквания. Технически умения: Изпълнява дейностите по поддържане на машините и системите с ПУ, съгласно инструкциите. Поддържа машината в изправно състояние като проверява и отстранява малки повреди и неизправности. Работи с подходяща за конкретната ситуация технология и материали. Проследява изправността на приспособленията и инструментите върху машината. Работи с металообработваща машина с ЦПУ. Работи с металообработваща машина. Работи със сложни измервателни уреди. Read more