Partner sites:EURESELA

Формовчик

by:  КРЗ "ОДЕСОС"АД

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“АД търси да назначи работник/служител на

ДЛЪЖНОСТ: ФОРМОВЧИК В ЛЕЯРЕН УЧАСТЪК В МЕХАНО-МОНТАЖЕН ЦЕХ.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Стаж по специалността – НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН;
- Желание за усвояване на професията и специалността „Формовчик-леяр".

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Начално професионално обучение /БЕЗПЛАТНО за Вас/ при необходимост от такова;
– Точност и прозрачност в трудовите взаимоотношения;
– Постоянен трудов договор след 6 месечен изпитателен срок;
– Добро заплащане + Социален пакет от придобивки /ваучери за храна, пътни разходи, работно облекло, част от наема за служители без собствено жилище и др./;
– Нарастващ платен годишен отпуск с увеличаване на стажа;
– Нарастващо допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит с увеличаване на стажа;
– Възможност за професионално развитие чрез надграждащо обучение за повишаване на квалификационното ниво.

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“АД гарантира:
• Пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите;
• Пълна защита на личните Ви данни според новата регулация на ЕС и действащото
българско законодателство.

This job has expired
EOJD