Partner sites:EURESELA

Учител в програма Нов път в преподаването на "Заедно в час"

by:  Фондация "Заедно в час"

The job offer is available for the following event:

„Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. 

Мисията на организацията е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.

 

"Заедно в час" предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие - "Нов път в преподаването”. В нея участниците преминават през множество обучения, които надграждат тяхното разбиране за преподаването, получават менторска подкрепа, придобиват учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години, финансов стимул по време на лятното обучение и достъп до професионални контакти.

За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност. Задължително е да сте завършили бакалавърска степен до 1 септември 2021 г.

 

Програмата на "Заедно в час" е отличена като "Най-добра програма за кариерно развитие" и "Най-добра обучителна програма" в конкурса "Работодател на годината 2018" на форума „Кариера в България – Защо не?“. 

“Заедно в час” е “Най-желан работодател” в категория Образование според проучването Employer of Choice 2019.

 

Като участник в програма “Нов път в преподаването” на "Заедно в час" вие получавате:

• обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер” („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning;

• сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава) - “Заедно в час” осигурява покриването на семестриалните такси към университета;

• двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на “Заедно в час” в един от регионите, които обхваща програмата - Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Шумен, Ямбол; 

(участие в програмата в регион, който не е изброен, е възможно единствено при налична позиция в училище в този регион)

• менторска подкрепа от опитен професионалист;

• финансов стимул от "Заедно в час" за периода на задължителното и присъствено лятно обучение (юли – август 2021г.);

• развитие на професионални и лидерски умения - както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;

• осъществяване на летен проект или стаж между двете години;

• достъп до общността на „Заедно в час“ от над 500 участници и възпитаници на програмата;

• достъп до международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;

• директна подкрепа за успешна реализация след двете години в една от приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво;

• възможности за дългосрочна професионална ангажираност както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в екипа на организацията, международната ни мрежа или в партньорските ни организации.

 

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

• да сте завършили или да ви предстои да завършите висшето си образование (минимум степен бакалавър) до 1 септември 2021 г.

• да имате възможност да участвате в целодневно (в рамките на работния ден) интензивно лятно обучение - Летен институт - за период от 6 до 7 последователни седмици от юли 2021г.

• да сте готови да работите като учител на пълен работен ден през двете години на програмата;

• да сте силно мотивирани да работите за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравния достъп до качествено образование;

• да владеете български език на отлично писмено и говоримо ниво.

 

"Заедно в час" е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Обучителните програми на “Заедно в час” са официално одобрени от Министерството на образованието и науката.

 

Процес на кандидатстване:

Трите етапа на подбор се преминават изцяло дистанционно в рамките на 4-6 седмици.

Етап 1: попълване на онлайн формуляр на сайта ни;

Етап 2: дистанционно интервю онлайн;

Етап 3: дистанционен център за оценяване.

 

Краен срок за попълване на формуляра за кандидатстване - 25.03.2021г

Кандидатствайте на: https://bit.ly/32Xpd5O

www.zaednovchas.bg

List of restrictions that apply to this job offer:

Кандидатите трябва да имат право да работят в България и да притежават завършена бакалавърска степен най-късно до 1.09.2021г.

EOJD