Partner sites:EURESELA

технолог, механична обработка на метали

by:  ОК ОЛИМП ЕООД

The job offer is available for the following event:

Разработване и внедряване на технологии за механична обработка на детайли, настройка на машини, усвояване на обработката на детайли и други.

EOJD