Partner sites:EURESELA

Служител транспорт и спедиции

by:  Синтерама България ЕООД

The job offer is available for the following event:

Описание на длъжността:
-определя преждата за експедиция съгласно заявките на клиентите;
-оформя документите за експедиция на стоките и материалите;
-групира стоките, съобразно направените от клиентите заявки, като следи за комплектността им.
-определя поредността на товарене на заявените стоки;

Изисквания:
- компютърна грамотност
- владеене на италиански и/ или английски език на работно ниво
- умение за работа в екип
- инициативност
- комуникативност
- лоялност.

EOJD