Partner sites:EURESELA

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Санитар в Отделение по медицинска онкология.

 

ІІ. ОСНОВНА ЗАДАЧА НА ЗАЕМАЩИЯ ДЛЪЖНОСТТА: Да поддържа чистотата в отделението в съответствие с изискванията на СРЗИ и да оказва помощ на медицинските сестри и лекарите при работа с тежко болни пациенти.

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.  Завършено средно образование.

2.  Да не страда от психически заболявания.

3. Да не страда от вродени или придобити тежки аномалии на опорно двигателния апарат.

4. Необходими личностни качества – чувство за отговорност и справедливост, приветливост, вежливост, съобразнителност, учтивост, тактичност, толерантност, адаптивност, прецизност, инициативност.

5. Умения за добра комуникативност с болните и техните близки, съчувтвие, доброжелателност.

6.  Умения за работа в екип.

This job has expired