Partner sites:EURESELA

Оператор на машина

by:  Ate Plast OOD

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Оператор на машинаФирма АТЕ ПЛАСТ ООД, лидер в производството на фолиа и гъвкави опаковки търси да назначи, за своите нужди: Оператор на машина

Изисквания:
- Средно техническо образование;
- Опит в производствено предприятие е предимство;
- Готовност за работа на смени;
- Отговорност и прецизност в работата.

Основни задължения:

1. Зарежда машината с необходимите материали
2. Наблюдава и контролира работата на машината по време на смяната
3. Следи за качеството на готовата продукция при производството
4. Изтегля, опакова, етикира готовата продукция съгласно зададени изисквания
5. Почиства машината след завършване на смяната и предава технологичния отпадък по видове съгласно вътрешни разпореждания

Ние предлагаме:

- Работа на смени: дневна, нощна, два дни почивка;
- Много добри условия на труд;
- Много добро възнаграждение, изплащано редовно и в договорения срок;
- Социално и здравно осигуряване върху реалния доход.

Ще се свържем само с кандидатите,които отговарят на изискванията
Телефон за връзка с отдел Човешки ресурси: 042/616140

This job has expired