Оперативен счетоводител гр. Варна

by:  АКАУНТ ПЛЮС - МИНУС ЕООД

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Подреждане и осчетоводяване на покупните и продажните документи на поверените фирми.

Комуникация и коректност към фирмите.

Събиране на документите и банковите извлечения на фирмите за които отговаря.

This job has expired