Partner sites:EURESELA

НАСТРОЙЧИК НА ММ С ЦПУ

by:  ZMM"STOMANA"JSC

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Изработване на програми CNC за работа на ММ с ЦПУ и рязане на детайли за произвежданите изделия.

Въвеждане на данни в програмната среда за работа на ММ с ЦПУ и  извършване на финна настройки на същата.

Участвува при съставяне на техническите задания за проектиране на приспособленията, оборудване и инструмените, предвидени от технологията.

This job has expired