ИНСПЕКТОР ПО КАЧЕСТВОТО | EURES - European Job Days

ИНСПЕКТОР ПО КАЧЕСТВОТО

by:  Skymont Ltd.

The job offer is available for the following event:

-Осъществява технлогичен и качествен контрол на изготвената продукция;

-Следи за спазване на приетите стандарти и изисквания за качеството на продукцията и използваните материали;

-Следи за изпълнение на изискванията, заложени в конструктивната и технологичната документация за производство на дадено изделие;

-Извършва комплектация и контрол на документацията;

-Дава предложения за подобряване на контрола върху качеството на изготвената продукция и оптимизиране на работните процеси.

Jobs that may interest you

- Комуникация с кленти за уточняване на спецификациите; - Калкулация на технологичните процеси; - Координира избора на доставчици и подизпълнители; - Изготвяне на ценово предложение към клиентите. Read more