Електромонтьор (Electrician) | EURES - European Job Days

Електромонтьор (Electrician)

by:  Ekita LTD

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

1.Контролира нормалното функциониране на производството на електрически уреди.
2.Извършва всички видове ремонтни и монтажни работи по електрическите апаратури, уредби, табла и прибори.
3.Дава указания на клиентите за правилното ползване на произвежданите от предприятието електрическите уреди.
4.Отчита вложените за производството на електрически уреди резервни части и материали.
5.Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла в производствените помещения.
6. Изгхотвя справки и отчети свързани с производството на електрически уреди.
7.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Отговаря за нормалното функциониране на производственото оборудване и противопожарните съоръжения в производствените помещения.
2.Носи отговорност за настъпили вреди за предприятието от изработена некачествена продукция.

This job has expired