Partner sites:EURESELA

Електромонтьор - гр. Момчилград

by:  EVN Bulgaria

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Основни задачи:

 • Изграждане, експлоатация и поддръжка на електросъоръжения и средства за измерване
 • Монтаж, демонтаж, отчитане и проверка на измервателни средства
 • Въвеждане на данни за електромери и клиенти в специализиран софтуер
 • Прекъсване и възстановяване на захранването на обекти
 • Подпомагане при проектиране
 • Отстраняване на аварии през и извън работно време
 • Подпомагане на други групи и КЕЦ при необходимост

 

Вашият профил:

 • Средно електротехническо образование (висше електротехническо образование е предимство)
 • Опит в сходни дейности е предимство
 • Електротехнически познания
 • Компютърни умения - MS Office
 • Умения за работа в екип, отговорност, комуникативност и устойчивост
 • Шофьорска книжка, кат. В

 

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация в стабилна интернационална компания

 • Утвърдени правила и стандарти на работа

 • Отлични условия на труд и най-високи стандарти по безопасност

 

Срок за кандидатстване: 24.01.2021 г.

Начин за кандидатстване: Изпратете подробна автобиография на имейл jobs@evn.bg

Моля, осочете референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.

Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

This job has expired
EOJD