Partner sites:EURESELA

Експерт Енергийна ефективност - Топлотехника/Топлоенергетика

by:  Energy Saving EOOD

The job offer is available for the following event:

Търсим да назначим на трудов договор на пълен работен ден Инженер, проектант с код по НКПД  2142-6022 като избрания кандидат трябва да отговарят на изисквания както следва:

1.       Завършено висше образование /бакалавър или магистър/ по специалност "Топлотехника" или "Топлоенергетика" или техни производни.

2.       Личностни изисквания и поведенчески характеристики:

        Желание за развитие в областта на техническата паспортизация, проектирането и енергийната ефективност.

        Прецизност, наблюдателност и добри организационни умения;

        Аналитично мислене

4.       Шофьорска книжка

5.       Много добри компютърни умения (включително, но не само Microsoft Office продукти).

6.       Наличието на проектантска правоспособност по специалността е предимство.

Студенти в задочна и дистанционна форма на обучение също могат да кандидатстват по обявата.

Предлагаме

1.       Интересни и предизвикателни професионални задачи

2.       Работа в приветлива бизнес среда

3.       Конкурентно възнаграждение

Описание на направленията, в които работи фирмата:

1.       Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.

2.       Проверка на котли и климатични инсталации

3.       Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

4.       Техническо обследване на сгради и изготвяне на технически паспорт

5.       Проектиране и инженерингови услуги;

6.       Изготвяне на технически/работни проекти на сгради за препоръчани в енергийното обследване мерки за спестяване на енергия