Partner sites:EURESELA

Асистент на лекар по дентална медицина - гр. Варна

by:  МДЦ Суис Дентапрайм ЕАД

The job offer is available for the following event:

DENTAPRIME е модерна клиника, специализирана в областта на денталната имплантология и естетичната дентална медицина. Вече 13 години най-съвременните дигитални методи за диагностика и зъболечение при нас вървят ръка за ръка с безкомпромисното обслужване на пациенти от България, Германия, Великобритания, Русия и редица други страни по света.

Като естествено продължение на наложената вече стоматологична марка в Европа, на 4.04.2020 отвори врати дентална практика от ново поколение, чийто капацитет от 71 кабинета я превърна в най-голямата частна стоматологична клиника на континентите Европа и Америка.

Каним Ви да се присъедините към екипа от  дентални асистенти.

Търсим си преди всичко ЧОВЕК, чието призвание е да работи с пациенти и да чувства лично удовлетворение, докато се грижи за тях, предлагайки здравната ни грижа на високо ниво, като в същото време с лекота печели доверие и симпатия. Ако Вие сте от този тип хора, то имайте предвид, че всичко друго се учи с практиката и под зоркото наблюдение на екип от наши специалисти, които ще Ви съпътвстат през различните етапи от Вашето професионално обучение.

 

Станете част от “Денталната клиника на бъдещето“!

        Основни отговорности:

 • Да посреща и настанява пациенти;
 • Да поддържа чисти и стерилизирани стаите преди и след всеки пациент;
 • Да подготвя и оформя медицинското досие на пациентите;
 • Да асистира на стоматолога, за да подпомогне и улесни неговата работа;
 • Работи екипно с другия клиничен персонал, за да подсигури максимално комфортно и неговата работа;
 • Поддържа инвентаризацията в хигиенните помещения;
 • Стерилизира инструментите;
 • Извършва  и самостоятелни манипулации от различен характер.

          Нашите изисквания:

 • Изключителна енергичност, сръчност, позитивен заряд и подчертана способност за безотказно изпълнение на поставените задачи;
 • Добро планиране и организационни умения;
 • Завършено средно или висше образование (с предимство са кандидатите с висше образование в сферата на медицината);
 • Компютърна грамотност за работа с нашия дентален софтуер;
 • Добре развити междуличностни и комуникативни умения, ясно изразена способност за съпричастност;
 • Професионално поведение и маниер на работа;
 • Креативност - денталният асистент работи с различни хора, а това налага да бъде креативен в подхода си към пациента;
 • Готовност за работа на смени;
 • Вътрешна мотивация и желание постоянно да се учи, развива и усъвършенства.

         Ние предлагаме:

 • Дългосрочна заетост с възможности за кариерно развитие;
 • Програма с различни нива и степени на обучение;
 • Работа в млад, динамичен и амбициозен екип;
 • Атрактивно възнаграждение по-високо от средното за страната. Заплатата се актуализира след успешно преминаване на писмените и практични вътрешнофирмени изпити на всяко ниво;
 • Работа във високо технологична дигитална среда, която е в крак със световните иновативни тенденции;
 • Здравословен двустепенен обяд – 2лв на ден (останалите 75% се поемат от работодателя);
 • 27 дни платен годишен отпуск;
 • Поемане на пътните разходи от и до работното място в определен размер.

Ако нашите изисквания и предлаганите условия на работа срещат Вашите очаквания и възможности, моля изпратете ни автобиография с актуална снимка на адрес: careers@dentaprime.com. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предварително благодарим на всички кандидати за проявения интерес!

Jobs that may interest you

Care and nursing Read more
Медицинска сестра в Дом за стари хора. Извършва всички видове медицински дейности, конкретизирани с длъжностната характеристика Read more
Приема доставените от търговци на едро в аптеката лекарствени продукти, медицински консумативи, извършва проверка на съответствието на доставената стока с придружаващите документи, подписва фактурите за получените стоки. Съхранява, опакова и отпуска по лекарско предписание разрешени за употреба в страната лекарствени продукти, Непрекъснато повишава професионалната си квалификация. Ежедневно изготвя заявки за зареждане на аптеката с лекарствени продукти и консумативи към търговците на едро, като цели тяхното оптимизиране. Read more
Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика. Read more
Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика. Read more
EOJD