Baskische verpleegkundigen vinden baan in Noord-Europa | EURES - European Job Days

Baskische verpleegkundigen vinden baan in Noord-Europa

Een tekort aan personeel in de zorg was voor de Finse regio Satakunta aanleiding om verpleegkundigen te gaan werven in Spaans Baskenland. Hoewel de twee regio's meer dan 2 600 km van elkaar vandaan liggen, hebben ze nu – mede dankzij EURES en intensieve taallessen – een uniek samenwerkingsverband.

“Onze samenwerking begon toen vertegenwoordigers van Satakunta contact opnamen met de beroepsorganisatie van verpleegkundigen in Vizcaya”, zegt Dolores Goitiandia, EURES-adviseur bij Lanbide in Spanje. “Zij richtten zich op deze regio op aanraden van een Baskische verpleegkundige die al vele jaren in West-Finland werkt.”

Begin 2012 bracht een aantal Finse ondernemingen een bezoek aan Baskenland om een indruk te krijgen van het zorgstelsel en de opleiding van verpleegkundigen aldaar. EURES-Lanbide bracht de contacten met zorgverstrekkers en met de universiteit van Baskenland tot stand.

De werving ging van start in februari, toen EURES-Lanbide Finse vacatures voor verpleegkundigen publiceerde. EURES-Lanbide ontving zo'n 90 cv's van Baskische verpleegkundigen en stuurde deze door naar het Finse wervingsbureau dat voor dit interregionale proefproject was opgezet.

Klaar voor Finland?

Eerst werden gesprekken gevoerd in het kantoor van EURES-Lanbide, waar de beschikbaarheid en de geschiktheid van de kandidaten voor het project werden beoordeeld. “Vervolgens hebben we individuele sollicitatiegesprekken gevoerd, waarbij ook een presentatie over Finland werd gegeven. Een van de doelen was te achterhalen of mensen inderdaad bereid waren naar Finland te verhuizen en Fins te leren”, voegt Dolores eraan toe.

Baskisch en Fins zijn geen verwante talen maar behoren beide tot een kleine groep niet-Indo-Europese talen. De mensen die deze talen als moedertaal hebben, staan bekend om hun trots op de eigen cultuur en het eigen erfgoed. Dolores denkt dat deze eigenschap in dit project tot een hechte band heeft geleid.

Met hulp van EURES-Lanbide zijn voor de 46 geselecteerde verpleegkundigen gedurende twaalf weken Finse taalcursussen georganiseerd aan de universiteit van Baskenland in Bilbao. De studenten bereikten het EU A2-niveau, dat gelijkstaat aan een goede basiskennis van een vreemde taal.

In december 2012 werd een dertigtal verpleegkundigen geworven om als assistent-verpleegkundige in Finland te komen werken met geriatrische patiënten of in verzorgingshuizen. Zij gaan door met het leren van de Finse taal en moeten daar aan het eind van hun zes maanden durende proefperiode een examen over afleggen. Als hun taalvaardigheid dan goed genoeg blijkt te zijn, kunnen ze ervan uitgaan dat ze fulltime als verpleegkundige aan de slag kunnen in Finland.

“Op uitnodiging van EURES in Satakunta hebben Baskische EURES-adviseurs onlangs de geworven verpleegkundigen bezocht”, aldus Dolores. “Ze lijken blij te zijn met hun nieuwe baan en passen zich goed aan het Finse klimaat en aan de Finse maatschappij aan.” Ze voegt eraan toe dat de bedrijven waar ze in dienst zijn gekomen, de overgang voor de Baskische verpleegkundigen hadden vergemakkelijkt door kleine veranderingen aan te brengen in de arbeidspraktijken.

De bejaarde Finse patiënten in de klinieken waar de verpleegkundigen werken, zeggen dat ze opgetogen zijn over hun nieuwe verzorgers, maar dat ze wel moeten lachen om hun vreemde accent!

Aanvullende informatie:

EURES-Lanbide

Zoek een banendag in de EURES-evenementenkalender

Zoek een EURES-adviseur

Zoek meer informatie over de levens- en arbeidsomstandigheden in verschillende Europese landen via het EURES-portaal voor arbeidsmobiliteit.

Zoek een baan in de EURES-banendatabase

Ontdek wat EURES kan doen voor werkgevers

Sluit u aan bij EURES op Facebook

Volg EURES op Twitter

Maak een connectie met EURES op LinkedIn

Volg EURES op Google+