Partner sites:EURESELA

Partners in the labor market

Biura Karier Uczelni Poznańskich - Career Services of the Universities in Poznań

Centrum Doradztwa Zawodowego Dla Młodzieży - http://cdzdm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu - http://ckziupoznan.pl

Eurodesk - http://ckziupoznan.pl

Europass - http://europass.org.pl

Izba Skarbowa w Poznaniu - Poznań Tax Chamber - http://www.is.poznan.pl

Ochotnicze Hufce Pracy - Voluntary Labour Corps - http://www.ohp.pl

Państwowa Inspekcja Pracy - National Labour Inspectorate - http://www.pip.gov.pl/pl

Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gosp. i Rolnictwa - http://www.poznan.pl/mim/msp

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Social Security Institution - www.zus.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu - Local Labour Office in Poznań - www.pup.poznan.pl

EOJD