Partner sites:EURESELA

ZUS Opole

from: Poland

The organisation is registered to participate in the following event(s):

W dniu 26 października pracownicy Opolskiego Oddziału ZUS będą udzielali odpowiedzi na pytania związane z:

  • zasadami ustalania prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej oraz ich wysokości z uwzględnieniem okresów zatrudnienia za granicą
  • zasadami zawieszania i zmniejszania świadczeń emerytalno-rentowych w związku z kontynuowaniem zatrudnienia, 
  • zasadami transferowania świadczeń emerytalno-rentowych za granicę

W dniu 26 października informacje będą udzielana za pomocą chat'u online w godz. 10.00-14.00