Partner sites:EURESELA

SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije

from: Slovenia

The organisation is registered to participate in the following event(s):

SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije je ena od 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, ki v okviru javne agencije SPIRIT Slovenija zagotavljajo celovite brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja.

Točke SPOT Svetovanje nudijo širok vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu. Regijsko organizirane točke SPOT Svetovanje poleg izvajanja postopkov registracije, izbrisa in statusnih sprememb nudijo širok razpon storitev:

 • informiranje, v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva;
 • usposabljanja in delavnice, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture;
 • osnovno svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud, pri čemer lahko tovrstno svetovanje poteka bodisi telefonsko ali preko e-pošte, pretežno pa z obiskom stranke na lokaciji SPOT regije;
 • animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvariti tesnejše sodelovanje med vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki, v to dejavnost pa sodi tudi organizacija dogodkov čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah;
 • izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije, kot tudi čezmejno tako za potencialne podjetnike kot tudi za majhna in srednje-velika podjetja.
 • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte, kar vključuje poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev, srečanje podpornega okolja v regiji ter predstavitev produktov regijskih podjetij na enem razstavnem mestu v regiji.

Nudimo brezplačno osnovno svetovanje s področja:

 • izbire ustrezne oblike organizacije
 • davčnega in računovodskega vidika poslovanja
 • preverjanje pogojev za opravljanje dejavnosti, gospodarskega in statusnega prava
 • priprave poslovnega načrta
 • marketinga
 • osnove z delovnega področja, zaposlovanja, oblik dela, upravljanja s človeškimi viri
 • razumevanju finančno-računovodskih informacij
 • vodenja podjetij
 • iskanju priložnosti v poslovnem ekosistemu
 • družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva
 • podpore pri internacionalizaciji (podpora in aktivnosti SPIRIT,  poslovni klubi, vključevanje v B2B dogodke)
 • informacij s področja državnih in EU spodbud ter podpornih instrumentov in podpornih organizacij

SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije sestavljajo:

 • OOZ Ilirska Bistrica
 • OOZ Cerknica
 • NEC, Cerknica

 

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si in SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 

EOJD