Partner sites:EURESELA

Snells Entreprenad AB

from: Sweden

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Snells Entreprenad AB has the center of its operations at the mining industry in northern Sweden and manages parts of Kaunis Irons mining area in Kaunisvaara, as well as LKAB's mining area in Gällivare. In Måttsund, outside Luleå, Snells Betong & Ballast AB operates a state-of-the-art concrete factory. The company's machinery consists of, among other things, loaders, excavators, graders, tracked excavators and trucks and can therefore perform most types of construction. Transport, loading and crushing are part of the services provided to the mining companies. Snells performs mobile crushing contracts throughout Nordkalotten and also has a number of own quarries in Norrbotten where ballast is produced. At present, the company has over 120 employees within the company.

Snells Entreprenad AB har tyngdpunkten av verksamheten riktad mot gruvindustrin i norra Sverige och bemannar delar av Kaunis Irons gruvområde i Kaunisvaara, samt LKAB:s gruvområde i Gällivare. I Måttsund, utanför Luleå, bedriver Snells Betong & Ballast AB en toppmodern betongfabrik. Företagets maskinpark består av bland annat lastmaskiner, grävmaskiner, väghyvlar, bandschaktare och lastbilar och kan därför utföra de flesta typer av entreprenader. Transport, lastning och krossning är en del av de tjänster som utförs åt gruvbolagen. Snells utför mobila krossningsentreprenader över hela Nordkalotten och har även ett antal egna täkter i Norrbotten där det produceras ballast. I dagsläget har företaget drygt 120 anställda inom koncernen.