Partner sites:EURESELA

SIA TESLA

from: Latvia

The organisation is registered to participate in the following event(s):

SIA “TESLA” savu darbību uzsāka 2007. gadā un veiksmīgi darbojas enerģētikas nozarē arī šobrīd

SIA “TESLA”, pildot tam uzticētos elektromontāžas darbus, lielu uzmanību pievērš darba izpildes kvalitātei. Izpildāmajiem darbiem nepieciešamo materiālu iegāde un izgatavošana tiek veikta tikai no sertificētiem piegādātājiem un sertificētās rūpnīcās. 

Darbu izpilde notiek, ievērojot visus likumus un normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos normatīvos aktus un nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz darbiem to izpildes laikā. Tādas pašas prasības tiek izvirzītas arī sadarbības partneriem un apakšuzņēmējiem, ar kuriem firmai ir noslēgts līgums par savstarpējo sadarbību.

Job offers

Būvkonstruktors

Offered by:  SIA TESLA
Workplace: Latvia
Aicinām savā komandā būvkonstruktoru darbam ar gudrajām moduļu mājām. Uzņēmums piedāvā stabilu darbu darba dienās, visas sociālās garantijas, darba apģērbu, apmācības savas kvalifikācijas paaugstināšanai un bezmaksas pusdienas pēc pārbaudes laika izturēšanas. Veselības apdrošināšana pēc pirmā nostrādātā gada. Read more

Elektrotīklu elektriķis iekšējos tīklos

Offered by:  SIA TESLA
Workplace: Latvia
Sakarā ar darba apjoma palielināšanos aicinām darbā darbiniekus darbiem iekšējos elektrotīklos. Uzņēmums piedāvā stabilu darbu darba dienās, visas sociālās garantijas, darba apģērbu, apmācības savas kvalifikācijas paaugstināšanai un bezmaksas pusdienas pēc pārbaudes laika izturēšanas. Veselības apdrošināšana pēc pirmā nostrādātā gada. Read more
EOJD