Partner sites:EURESELA

RRA Zeleni kras, d.o.o.

from: Slovenia

The organisation is registered to participate in the following event(s):

RRA Zeleni kras, d.o.o. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja na območju občin Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.