Partner sites:EURESELA

Regionalni razvojni center Koper

from: Slovenia

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Regionalni razvojni center (RRC) Koper je regionalna institucija za spodbujanje podjetniškega in gospodarskega razvoja regije. Deluje kot koordinator interesov regije na lokalni in državni ravni na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, človeških virov in varstva okolja. Vodi pripravo regionalnega razvojnega programa, v katerem so opredeljeni prednostni regijski razvojni projekti programskega obdobja.

Pomembni področji, na katerih deluje, sta spodbujanje podjetništva in opravljanje podjetniških podpornih nalog. RRC Koper je v tej vlogi del konzorcija s Primorsko gospodarsko zbornico, Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov d.o.o. ter Območno obrtno-podjetniško zbornico Sežana, ki skupaj opravljajo naloge Slovenskih poslovnih točk (SPOT). Konzorcij nudi potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem svetovanja, izobraževanja, spodbuja jih k povezovanju in sodelovanju. RRC Koper je obenem tudi točka Vse na enem mestu (VEM) za občine  slovenske Istre (SPOT registracije). Točka nudi podjetnikom registracijske in ostale postopke.

Spodbujanje podjetništva poteka tudi s pomočjo programa ERASMUS za mlade podjetnike. Program nudi priložnost, da od 1 do 6 mesecev delajo z izkušenim podjetnikom v eni izmed EU držav. Novi podjetnik od izkušenega podjetnika gostitelja pridobil potrebno znanje za ustanovitev svojega podjetja ali za upravljanje malega in srednje velikega podjetja. Sodelovanje v programu ni pogojeno z leti, sodeluje lahko polnoletna oseba z izdelanim poslovnim načrtom in življenjepisom. Za čas trajanja izmenjave v tujini, oseba prejme finančno podoboro, ki znaša od 500 - 1000 EUR/ mesec odvisno od države v kateri opravlja izmenjavo.

RRC Koper vodi preko 20 let garancijsko shemo za obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica, ki nudi malemu gospodarstvu finančne spodbude z lažjim dostopom do kreditov, zavarovanih z garancijo garancijske sheme. Okoli 300 podjetjem je bilo preko sheme v dvajsetih letih odobrenih več kot 10,7 milijona evrov kreditov in 6,4 milijona evrov garancij.

V obdobju 2016-2022 je zadolžen tudi za vodenje regijske štipendijske sheme, s pomočjo katere se spodbuja kadrovsko štipendiranje ter povezuje potrebe gospodarstva z izobraževanjem.

EOJD