Partner sites:EURESELA

POŠTA SLOVENIJE d.o.o. - PE KOPER

from: Slovenia

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Pošta Slovenije je podjetje z izjemno tradicijo zanesljivosti pri storitvah, povezanih s pretokom informacij, denarja in blaga. Delujemo v skladu s premišljenimi strateškimi razvojnimi načrti, vlagamo v nove sodobne storitve in optimiramo poslovanje. Trdno verjamemo v prihodnost informacijskih storitev in postajamo zanesljiv partner podjetij z naprednimi dejavnostmi. Tehnično in tehnološko posodabljamo poštno omrežje oziroma prostorske kapacitete, ki z logističnega vidika pomenijo optimalno izvajanje logističnih procesov, logistično opremo, informacijsko tehnologijo in uvajamo ekološka transportna sredstva. Širimo poslovanje s tujimi operaterji. Avtomatiziramo poslovanje in smo vse bolj prilagodljivi. Zanesljivost je naša lastnost. Odgovornost je naše načelo. Prihodnost je naša smer.

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.