Partner sites:EURESELA

Online Fulfillment Sverige

from: Sweden

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Vårt erbjudande

Online Sverige hjälper företag till framgångsrik distanshandel med moderna och genomtänkta tjänster inom försäljning och service – alltid med kunden i centrum. Vi söker ständigt nya vägar för att överträffa våra kunders förväntningar.

Online utför outsourcingtjänster inom kundservice, telemarketing, lager, och distanshandelssystem.

handlar om outsourcing

Genom att låta oss utföra dessa tjänster får våra uppdragsgivare större nytta per satsad krona än om de utfört dem själva. Fasta kostnader kan omvandlas till rörliga, behovet av rekrytering av kompetent personal inom området försvinner och man kan behålla fokus på sin kärnverksamhet och därigenom öka sin lönsamhet – precis som vi skapar lönsamhet genom att fokusera på vår kärnverksamhet och levererar en högre kvalitet till en lägre kostnad än våra uppdragsgivare själva kan uppnå.

och fulfillment

Största effekt får vi när våra tjänster samverkar och vi kan uppfylla vår uppdragsgivares löfte till sina kunder. När vi säljer, ger service, lagerhåller åt våra uppdragsgivare och administrerar processen. När vi fullföljer vår uppdragsgivares åtaganden, helt enkelt.

Våra tjänster täcker grundläggande behov hos ett företag som verkar inom distanshandeln. De kompletterar varandra och skapar tillsammans synergieffekter som gynnar den långsiktiga och värdefulla kundrelationen.

för distanshandeln

Våra operatörer är tränade för att ge service och att erbjuda rätt kunder rätt erbjudanden. Om erbjudandet inte är relevant kommer kunden nämligen inte att acceptera det. Detta åstadkommer vi genom att ta ut rätt kundgrupp för rätt erbjudande i rätt kanal i samarbete med våra uppdragsgivare. Beställningar genereras ut ur systemet för att packas på Onlines lager och skickas ut till kund. Eventuella frågor kan därefter hanteras av Onlines kundservice. Därigenom är kretsloppet slutet. Genom att anlita Online får du fulfillmenttjänster som tillsammans verkar för att producera en kundupplevelse som stärker din värdefulla relation till din kund.

 

EOJD