Partner sites:EURESELA

NOrdjobb

from: Sweden

Nordjobb arbetar för att öka rörligheten mellan de nordiska länderna och att öka kunskapen om språk och kultur i Norden.Nordjobb har sedan 1985 givit ungdomar mellan 18-30 år att genom ett arbete, ett boende och deltagande i kulturella aktiviteter möjligheten att uppleva ett nordiskt land under sommarhalvåret. Nordjobb skapar chans för nordjobbaren och arbetsgivaren att öka samt bidraga till gemensam nordisk arbetsmarknad.