Partner sites:EURESELA

NAV EURES Troms og Finnmark

from: Norway

The organisation is registered to participate in the following event(s):

NAV: The Norwegian Labour and welfare administration in the region Troms and Finnmark.

EURES tjenester/services in Troms og Finnmark.

Information about job possiblities in Northern Norway/Informasjon om jobbmuligheter i Troms og Finnmark.

Troms og Finnmark er et fylke i Nord-Norge.  Fylket grenser i sørvest mot Nordland, i sør mot Sverige og Finland og i øst mot Petsjenga rajon i Murmansk oblast i Russland. Med sine 74 813,34 km² er Troms og Finnmark Norges største fylke. 

Troms and Finnmark is a county in Northern Norway; It is the northernmost county in Norway with borders to Finland, Sweden and Russia. With its 74,813.34 km², Troms and Finnmark are Norway's largest county. 

EOJD