Partner sites:EURESELA

MIDELA Ltd.

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Production of clothing.

Мидела ЕООД работи от 20 години в сферата на производство на облекло, съвместно водещи европейски производители.

EOJD