MAG OOD | EURES - European Job Days

MAG OOD

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Фирма „МАГ” ООД е създадена през 2003 година. Дружеството е правоприемник на материалната и техническа база,работната сила,конструктивната и техническа документация на „Централна ремонтна база –БД”ЕООД гр. Бобов дол. Същата е с 50-годишна традиция в производството на резервни части и различни метални изделия в Бобовдолския въгледобивен басейн. Извършва основни и текущи ремонти на минното оборудване и електрическите машини на рудниците.

Компанията е лидер в своята дейност и постоянно се разраства чрез модернизиране и оптимизиране на производствените капацитети и процеси, интегрирането на нови технологии и обучаването на квалифициран персонал. Компанията предлага голям спектър от услуги с различна насоченост в минната индустрия, производството на пелетни инсталации и други машини и съорaжения. Основен фокус на „МАГ” ООД са компаниите, извършващи дейност в следните отрасли: машиностроене, тежко машиностроене, енергетика, металургия, хранителна и химическа индустрия, ремонтни предприятия и др.

Job offers

Nothing found.