AS Latvijas valsts meži | EURES - European Job Days

AS Latvijas valsts meži

from: Latvia

The organisation is registered to participate in the following event(s):

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) vispārējais stratēģiskais mērķis ir īstenot valdījumā nodoto valsts stratēģisko aktīvu, tai skaitā valsts meža īpašuma, ilgtspējīgu (ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu, sociāli atbildīgu) apsaimniekošanu un tam nepieciešamās infrastruktūras, pakalpojumu un zināšanu attīstību.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

  • Palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības;
  • Palielināt uzņēmuma  apsaimniekojamo aktīvu un  kokaudžu vērtību;
  • Būt par stabilu un prognozējamu partneri saviem klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, veidot klientorientētu attieksmi;
  • Veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas;
  • Attīstīt darba vidi, kas paaugstina darbinieku lojalitāti un atraisa pašmotivāciju;
  • Veicināt sabiedrības līdzdalību un sadarbību meža apsaimniekošanā;
  • Būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim;
  • Veidot sabiedrības saudzīgu attieksmi pret meža vidi;
  • Palielināt apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā;
  • Sniegt dabas un rekreācijas pakalpojumus no meža ekosistēmas.

Job offers

Programmētājs/-a

Offered by:  AS Latvijas valsts meži
Workplace: Latvia
LVM GEO izstrādā ar meža un dabas nozarēm saistītas kartogrāfiskas platformas un lietotnes. Uzņēmums veic gan AS “Latvijas valsts meži” (LVM) esošās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) uzturēšanu un uzlabošanu, gan ārējo LVM klientu ĢIS izstrādi. Darba sfēra: Kartogrāfisku, ar dabu saistītu web un hibrīdo mobilo lietotņu izstrāde, izmantojot: Javascript, TypeScript, .NET React, Angular IIS, Node.js ArcGIS Server, Geoserver Git, JIRA... Read more