Partner sites:EURESELA

Human Capital Store

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Ние от екипа на Human Capital Store разбираме напълно значимостта от подбора на правилните специалисти за бъдещето развитие на фирмите. Затова ние работим с компаниите и индивидуалните специалисти като оценяваме високо клиентското ни обслужване и го отдаваме като главна причина за успеха на клиентите ни. На фирмите ние помагаме при подбора и задържането на правилните кадри. На индивидуалните специалисти ние помагаме при намирането на желаната за тях работна позиция, както и при кандидатстването и оформянето на необходимите документи.

The team of Human Capital Store fully understands the importance of selecting the right professionals for the future development of businesses. That is why we work with companies and individual specialists, as we price highly our customer service and contribute it as the main reason for the success of our customers. We support companies in selecting and retaining the right professionals. We help the individual specialists in finding their desired job positions, as well as by applying for and preparing the necessary documentation.

Job offers

Human Capital Store търси Младши Счетоводител , който да се присъедини към екипа на наш клиент – специализирано счетоводно предприятие. Компанията е специализирана в бизнес консултациите и от 2008г. е утвърден доставчик на счетоводни услуги за български и международни клиенти, които развиват бизнес в страната ни. ОТГОВОРНОСТИТЕ: - Обработка на първични счетоводни документи; - Изготвяне на справки и счетоводни документи; - Организиране на документооборота; - Съхранение на архива; - Подпомага главния счетоводител с други административни задачи. ИЗИСКВАНИЯТА: - Висше икономическо образование /завършено или в процес на придобиване/; - Професионален опит на подобна позиция минимум 1 година; - Отлична компютърна грамотност; - Възможност за водене на бизнес комуникация на английски език; - Умения за паралелна работа по различни задачи; - Отговорност към поставените задачи; - Внимание към детайла; - Умение за работа в екип. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: - Работно време 09:00ч. – 17:30ч. - Възможност за развитие в областта на счетоводството в приятна работна атмосфера; - Офис на комуникативна локация; - Коректни трудови отношения; - В периоди на по-висока натовареност възможност за допълнителен труд, който се компенсира по реда на чл.136а от КТ; - Увеличение на стартовото възнаграждение след изпитателния срок. Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си. Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014 Услугите ни към кандидатите са безплатни. Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. Read more
EOJD