Partner sites:EURESELA

Europe Direct Koper - Capodistria

from: Slovenia

The organisation is registered to participate in the following event(s):

EUROPE DIRECT točke je eno od glavnih orodij Evropske komisije, s katerim državljanom na lokalni ravni ponuja informacije in zbira povratne informacije o mnenju državljanov. Informacijske točke odgovarjamo na vprašanja, sodelujemo z lokalnimi zainteresiranimi stranmi, multiplikatorji in mediji ter spodbujamo razpravo z organizacijo konferenc in prireditev.

Na sejmu bomo predstavljali priložnosti za mlade, za mobilnost znotraj EU, Evropsko solidarnostno enoto, Erasmus+, dobre prakse ipd.