Partner sites:EURESELA

Dedicare AS

from: Norway

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Dedicare er et selskap som bemanner helsevesenet. Vi har vært notert på Nasdaq Stockholm fra mai 2011. Vi tar ansvar for å løse ressurs- og kompetanseutfordringer i helsevesenet og sosialt arbeid, og kan dermed bidra til å sikre trygg og tilgjengelig omsorg og sosial omsorg for alle.

Dedicare finner kompetanse til helsetjenester og sosialt arbeid gjennom bemanning og rekruttering av sykepleiere, leger, sosialarbeidere, mm. Ved å tilby våre vikarer nye utviklingsmuligheter, kan vi også bidra til å hindre fagfolk fra å forlate jobber i helsevesenet og sosialt arbeid for å søke utfordringer, karriere og ferdighetsutvikling, andre steder. Dette betyr mer tilgjengelige og kompetente leger, sykepleiere, sosialarbeidere og ledere, som bidrar til bedre omsorg og sosial omsorg.

Vi opererer over hele Norden, og våre kunder består av ledende helseinstitusjoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Våre kunder inkluderer samtlige norske sykehus, samt en lang rekke kommuner og private institusjoner over hele Norge og Norden.

 

Se vedlagte link for noen av våre ledige stillinger for sykepleiere: https://www.dedicare.no/stilling/sykepleier/

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.

EOJD