Partner sites:EURESELA

County Council of Norrbotten looking for health specialists

from: Sweden

Region Norrbotten is the largest employer in Norrbotten county with approximately 7 600 employees. We conduct health care, dentistry, regional development and culture. In this way, we create the conditions for a good living environment here in Norrbotten.

Norrbotten is almost a couarter of Sweden’s Sufis area and the biggest county in the country. Mountains, pain forest, lakes, this is where you find the artic lights and the people, 250 000 people live here. This makes Norrbotten the most sparsely populated region in the entire European union. Despite this there is proximity here, not least to health care. The long distances combined whit an aging population plays tuff demand on sustainable health care systems. We must be able to reach everyone everywhere at any time. This is where challenges becomes opportunities. Whit a strong technical heritage Norrbotten is involved with development in digital solutions. Solutions that create new form of health and social care that enable active and healthy lives.

 

 

Region Norrbotten är den största arbetsgivaren i Norrbotten med cirka 7 600 anställda. Vi bedriver hälsovård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en bra boendemiljö här i Norrbotten.

Norrbotten är nästan en fjärdedel av Sveriges yta och den största Regionen i landet. En region med stora vidder, berg, stallskogar och sjöar. Det är här finner det arktiska ljuset och människorna. Ungefär 250 000 människor lever här. Det gör Norrbotten till det mest glesbefolkade regionen inom EU. Trots det finns det närhet här, inte minst till hälso- och sjukvård. De långa avstånden kombinerat med en åldrande befolkning ställer hårda krav på ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Vi måste kunna nå alla överallt hela tiden. Det är här utmaningar blir möjligheter. Med ett starkt teknologiskt arv driver Norrbotten utvecklingen av digitala lösningar. Lösningar för en ny form av hälso- och sjukvård som möjliggör ett aktivt och hälsosamt liv.

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.

EOJD