Partner sites:EURESELA

CATRO Bulgaria

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

КАТРО България е част от водещата австрийска консултантска група – CATRO Personalberatung и dieBerater®, която предлага най-съвременното ноу-хау във всички сфери, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси. Знания и умения черпим от специалисти с международен опит като предлагаме на клиентите си солидна експертиза при подбора на нови таланти, развитието на потенциала на техните служители, и подкрепа чрез организационното консултиране. Компанията ни дава и своя принос към обществено значими теми обвързани с пазара на труда като се ангажира със социални каузи чрез нашите КСО дейности. Това, което ни отличава, е, че взимаме предвид спецификите на местния пазар в България, както и спецификите на националната култура, силно уверени, че сме най-полезни на нашите клиенти, когато съчетаваме предимствата на глобалния и локалния опит и ноу-хау.

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.

EOJD