Partner sites:EURESELA

Bravo Bemanning AS

from: Norway

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Bemanningsselskapet Bravo Bemanning AS er et datterselskap av Bravo Group Holding AS. Selskapene er 100 % i norsk eie. Med bakgrunn i gode samarbeidspartnere i Norge, Norden og i Europa har Bravo Bemanning AS god tilgang på kvalitetssikret arbeidskraft innen en rekke ulike bransjer. Vi er bemanningsselskapet som bruker hjerne i kombinasjon med hjerte når det gjelder bemanningsløsninger. Vi betaler våre kandidater min. tariff, det være seg norske eller utenlandske kandidater. Vi er registrert hos Arbeidstilsynet jfr. forskrift av 4. juni 2008. Videre følger vi til en hver tid norske lover og forskrifter, samt god forretningsskikk. 

For mer informasjon: http://bravob.no/

 

EOJD