Partner sites:EURESELA

BIURO KARIER Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

from: Poland

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstało w 1997 roku jako jedno z pierwszych w Polsce, wzorowane na brytyjskim modelu Careers Service. Celem naszej działalności jest przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz umożliwienie pracodawcom bezpośredniego dotarcia do potencjalnych pracowników. Wyposażamy naszych klientów w niezbędne know-how dotyczące poruszania się po rynku pracy oraz kształtowania swojej kariery edukacyjno-zawodowej. Staramy się na bieżąco reagować na wymogi zmieniającego się rynku pracy i odpowiadać na bieżące potrzeby naszych klientów. Nasze zadania realizujemy poprzez różnorodne działania, m.in.: • organizację targów pracy • prowadzenie platformy z ofertami pracy, staży, praktyk i wolontariatu • pośredniczenie w organizacji praktyk ponadprogramowych • współorganizację spotkań branżowych dla studentów • organizację i przeprowadzanie szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i planowania kariery • realizację różnorodnych projektów - np. programów mentorskich • moderowanie wirtualnego centrum informacyjnego • udzielanie informacji na temat rynku pracy, konsultowanie dokumentów aplikacyjnych, wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zapraszamy do kontaktu studentów oraz pracodawców zainteresowanych współpracą! Our Careers Service was established in 1997 at Adam Mickiewicz University in Poznan. Our goal is to create a platform enabling an active contact between the academic environment and the labour market. Experienced staff of the Careers Service provides professional career counseling for students and graduates, adapted to the current study areas offered at the AMU and the situation on the labour market. Counselors assist in active job seeking and provide information about constant professional development in order to help students to make well-informed choices about their future occupation and to translate these effectively into appropriate decisions and actions. UAM Careers Service offers employers support in various activities thorough the year for example by organizing job fairs (in May and October), company presentations and workshops at the University premises. Via different channels we promulgate information for students and graduates concerning important events, internship and job opportunities. Companies may use our website to share job offers. Please do not hesitate to contact us if you require any further information!

EOJD