BCC-95 Ltd | EURES - European Job Days

BCC-95 Ltd

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

БКК 95 ООД е водещ производител на мебели от метал и метални компоненти за мебелната индустрия с повече от 15-годишен опит в студената обработка на металите. Компанията е със седалище в град Монтана, България.

БКК 95 ООД е създадена през 1995 година и е 100 % семейна компания. Притежава и ръководи три производствени площадки с обща площ от над 75 000 кв. м и персонал от 250 души. На 90% от продукцията на метални изделия и компоненти се реализира на пазарите на страни от Европейския съюз и Северна Америка.

Job offers

Електромонтьор

Offered by:  BCC-95 Ltd
Workplace: Bulgaria
Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации. Извършва ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори. Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла. Read more
Контролира точното приложение на утвърдената технология за производство и качеството на работа. Приема и окачествява първите изработени детайли, при всяка новозапочната операция от технологичния процес. Осъществява периодичен контрол. Read more

Технолог

Offered by:  BCC-95 Ltd
Workplace: Bulgaria
Контролира спазването на технологията на производството. Участва при анализиране на качеството на продукцията. Участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново оборудване, нови инструменти и екипировка. Разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството. Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техника и технология. Read more