Partner sites:EURESELA

Център за спешна медицинска помощ - Благоевград

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

ЦСМП – Благоевград е образуван в изпълнение на ПМС № 299/16.12.1996 г. за структурни изменения в системата на здравеопазването. Центърът е структуриран на територията на Благоевградска област и има разкрити филиали в общините: Благоевград, Симитли , Кресна , Сандански, Петрич, Банско, Разлог, Гоце Делчев и Сатовча. През 2007 г. беше разкрит допълнителен филиал в гр. Якоруда.
Центърът е лечебно заведение, юридическо лице на пряко подчинение на МЗ и се финансира от републиканския бюджет. Образуван е на основата на материално-техническата база, ползвана за целите на бързата и неотложната медицинска помощ в здравните заведения от Благоевградска област.

EOJD