Partner sites:EURESELA

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД е най-голямото лечебно заведение в България, което осъществява дейност по всички медицински специалности, включително спешна помощ и интензивно лечение. Както терапевтичните, така и диагностичните звена са добре оборудвани за оказване на необходимата медицинска грижа в пълен обем.
Структурите на болницата са разположени в 2 бази. На адрес бул. "Пещерско шосе" 66 се намират ръководството и администрацията на лечебното заведение, хиургичните звена и част от терапевтичните, отделението по спешна медицина, клиниката по анестезиология и интензивно лечение, отделението по образна диагностика, болничната кухня, центалната стерилизационна, болничната аптека и др.  На адрес бул. "Васил Априлов" 15а са разположени по-голямата част от терапевтичните звена, лабораториите, отделението по клинична патология и др.
Болницата работи в тясно сътрудничество с Медицински университет - Пловдив и в базите й се провежда практическото обучение студенти, специализанти и докторант. 

EOJD